TOP > PRODUCT

  • Sweet Potato Shochu
  • Barley Shochu
  • Rice Shochu/Soba Shochu
  • Craft Beer

Sweet Potato Shochu

さつま白波
さつま白波
黒白波
黒白波
明治の焼酎
明治の焼酎
白波原酒
白波原酒
蕃薯考
蕃薯考

Barley Shochu

神の河
神の河
琥珀の夢
琥珀の夢
天つ風
天つ風

Rice Shochu / Soba Shochu

Hakugei
Hakugei
Sobagura
Sobagura

Low-malt beer

Satsuma Gold
Satsuma Gold
Satsuma Red
Satsuma Red
Satsuma Black
Satsuma Black